เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ที่ หอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน

By | 24/07/2020

กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดพิธีเปิด ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โดยที่นี่จะเป็นแหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างมีมิติเรื่องราว และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีความงดงาม หลายหลายและคล้ายคลึง รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิต รากเหง้าวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียน ในบริเวณชั้น 2 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน 

ภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีมัลติทัชและมัลติมีเดียเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสนุกสนาน และให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิตพร้อมนำเสนอเรื่องราวและเนื้อหาอย่างมีสีสัน 

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ