Monthly Archives: April 2020

MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล บนถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างสถานีพระราม 9 และสถานีห้วยขวาง ตั้งอยู่บริเวณสามแยกเทียมร่วมมิตร ด้านทิศใต้ จุดบรรจบถนนรัชดาภิเษก, ถนนเทียมร่วมมิตร และถนนวัฒนธรรม ด้านหน้าอาคารไทยประกันชีวิต สถานีตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย และอยู่ใกล้สถานที่สำคัญด้านศิลปวัฒนธรรม เช่นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นชุมทางรถไฟฟ้าในทิศทางจากสถานีห้วยขวางขึ้นบนระดับพื้นดิน… Read More

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งนำโดย อาจารย์ดวงแก้วพิทยากร ศิลป์ ที่สนใจการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง และศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงประสบความสำเร็จ สามารถสร้างหุ่น ขี้ผึ้งยุคใหม่จากไฟเบอร์กลาสที่มีความคงทน ประณีต งดงาม เหมือนคนจริงที่สุด จนคณะผู้ร่วมงานเห็นสมควรที่ จะสนับสนุนให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและศิลปินไทย จึงเริ่มโครงการก่อตั้งพิพิธ ภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ไทยในปี พ.ศ.… Read More

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่อยู่คู่ประเทศไทยมามากกว่า 20 ปี เป็นอาคารสองชั้นจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสที่มีความสวยงามและสมจริง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล หุ่นขี้ผึ้งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนั้นเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ และกลุ่มศิลปินไทย ซึ่งใช้เวลาค้นคว้าทดลองการปั้นกว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยก่อตั้งในปี พ.ศ.… Read More

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิด 12 ห้องนิทรรศใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง โดยล่าสุดได้เปิดห้องนิทรรศการเพิ่มอีก 12 ห้อง หลังจากปรับปรุงครั้งใหญ่มาตั้งแต่ปี 2555 ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของแท้ ผลงานชิ้นเอกของมนุษยชาติบนผืนแผ่นดินไทยในแต่ละยุคสมัย รวมถึงหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ พร้อมออกแบบแสงไฟ ให้ผู้ชมเห็นความงาม 360 องศา มีการนำเทคโนโลยี… Read More