Tag Archives: ศูนย์วัฒนธรรม

สวธ.ขอเชิญชมนิทรรศการ The Many Faces of Ramayana ฉลองมหากาพย์รามายณะ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าชมงานนิทรรศการ “พหลพักตรารามายณะ The Many Faces of Ramayana” ผลงานศิลปะสร้างสรรค์โดยศิลปินนานาชาติ… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และให้บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคในประเทศไทย และ เป็นแหล่งสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติด้วย ภายในบริเวณศูนย์ฯ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ เช่น หอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก โรงละครกลางแจ้ง ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องโสตทัศนูปกรณ์เป็นต้น ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โทร. ๒๔๗๐๐๒๘,๒๔๗๓๒๐๑

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ บุรีรัมย์

ข้อมูล : ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ อำเภอเมือง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถานที่รวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ผุ้สนใจและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นหว้าวิจัย ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าในวัน เวลาราชการ… Read More

เปิดแล้ว! ศูนย์วัฒนธรรม-ห้องสมุด-พิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในเทียนจิน

ภาพศูนย์วัฒนธรรมเทียนจินที่สร้างใหม่ และเพิ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (19 พ.ค.) โดยคอมเพล็กซ์แห่งนี้ จะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ของเมืองเทียนจิน มีอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเทียนจิน มีแกลเลอรีศิลปะ ห้องสมุดสาธารณะ และโรงละคร (ภาพซินหวา) เอเยนซี – พิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒนธรรมเทียนจิน ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว โดยพิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒนธรรมเทียนจิน ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียนจิน ซึ่งจัดแสดงศิลปวัตถุล้ำค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเทียนจิน… Read More