Tag Archives: ประเพณีวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง ตั้งอยู่หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย เดินทางตามทางหลวงหมายเลข ๔ เลยจากแยกอำเภอเขาย้อย มาทางตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ ๑ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าโรงเรียนบ้านวัง เข้าไปประมาณ ๓๐๐ เมตร ไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเดียนเบียนฟู ในเวียดนามเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในไทยนานกว่า ๒๐๐ ปี… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-หางดง เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา เป็นหมู่เรือนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม ภายในบริเวณศูนย์ มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน มีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม และมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา” ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ จะมีการรวบรวมภาพถ่ายจำนวนกว่า 60 ภาพ สะท้อนถึงสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การดำรงชีวิตของชนชาวเหนือเมื่อเกือบร้อยปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีจัดแสดงผ้าทอกว่า 6000… Read More