Tag Archives: บุรีรัมย์

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ บุรีรัมย์

ข้อมูล : ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ อำเภอเมือง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถานที่รวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ผุ้สนใจและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นหว้าวิจัย ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าในวัน เวลาราชการ… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ บุรีรัมย์

หากพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ หลายคนคงนึกถึงปราสาท โบราณสถานอันสวยงามและเก่าแก่จนเป็นที่เลื่องชื่อในหมู่ชาวต่างชาติหรือคอบอลบางคนอาจจะนึกถึงทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แต่วันนี้ esan108 จะพาไปเยือนศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ขึ้นชื่อของภาคอีสานกัน ถ้าพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางไปกันเลย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ตั้งอยู่หน้า ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เกิดขึ้นจากแนวคิดว่า “ต้องการรวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของแถบอีสานใต้” สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี… Read More