Tag Archives: ที่เที่ยวกัมพูชา

“โตนเลสาบ” ที่เที่ยวกัมพูชา เพลิดเพลินกับธรรมชาติใกล้ไทย

โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา ห่างจากเมืองเสียมราฐไปทางทิศใต้ราว ๆ 15 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ยของทะเลสาบประมาณ 14 เมตร น้ำในทะเลสาบไหลมาจากแม่น้ำโขง โดยรอบของทะเลสาบเต็มไปด้วยพืชพรรณต่าง ๆ มากมาย มีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำจืดหลากหลายชนิด  ที่สำคัญคือมีหมู่บ้านกลางน้ำตั้งอยู่ในทะเลสาบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและธรรมชาติที่สวยงามของทะเลสาบกันได้ตลอดทั้งปี 

ประวัติเกี่ยวกับ ปราสาทบันทายสรี (ปราสาทบันทายศรี)

ปีที่สร้าง : สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 16 • รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 • ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบันทายสรี • ศาสนา : ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย (บูชาพระศิวะ) • ตามจารึกที่ปราสาทบันทายสรีกล่าวว่าปราสาทแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์ เมื่อพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่… Read More