เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

By | 02/07/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ครอบครัวตลอดจนองค์กรครือข่ายด้านศิลปะ ในวันธรรมดา วันหยุดราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) และในช่วงปิดภาคเรียน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมให้กับคนในสังคมไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย สามารถนำความรู้ไปต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อใช้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์      โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ อาทิ การทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์กระเป๋าใส่สตางค์กระเป๋าใส่พาสปอต จากหนังนิ่ม โดยศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน การถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติและคณะ การเขียนงานวรรณกรรม โดยนางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ การสร้างสรรค์งานด้วยเดคูพาจ บนวัสดุ เช่นตระกร้า กระปุกออมสิน หมวกสาน โดยนางสาวจินตนา บุญมี และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยเพาะช่าง การเขียนสารคดีและถ่ายภาพ โดย นายอภินันท์ บัวหภักดี อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อสท.และคณะ ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมวยไทย

โดย คณะวิทยากรจากเวทีมวยราชดำเนิน ฯลฯ สามารถสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ชั้น ๑ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันจันทร์-วันศุกร์ ใน วัน เวลา ราชการ หรือ สมัครทางแฟนแพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๒-๔๑๖๘

เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม