ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์

By | 20/04/2021

เลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์(พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี)
นำโดยพระสุเมธาธิบดี ท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการเถรสมาคม นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายกมหาธาตุวิทยาลัยอธิบดีสงฆ์ ยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำทางศาสนาที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ซึ่งบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์(พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี) ขึ้นมามีจุดประสงค์หลายประการ เพื่อให้ทุกคนมีจิตใจจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการศึกษาของผู้ยากไร้ให้้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ ยกระดับความเป็นอยู่ทำให้มีปัจจัยสี่สมควรแก่อัตภาพ ภายในศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ประกอบด้วยสำนักงาน อาคารฝึกงาน ชมรมไทยพวนบ้านหมี่ ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม หอประชุมประชาสุขสันต์ และวัฒนธรรมของชาวไทยพวน เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นปี 2535

»» ชั้นล่างเป็นสำนักงานมูลนิธิประชาสุขสันต์ ศูนย์วัฒนธรรมถิ่นไทยพวน ศูนย์แสดงสินค้าพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่แสดงวิถีชีวิตและถิ่นฐานบ้านเดิม ส่วนภายในห้องชีวิตประจำวันของวัฒนธรรมถิ่นไทยพวนจัดแสดงอาทิเช่น แอบใส่ข้าวขนาดใหญ่ ตะกร้า หีบใส่เสื้อผ้า กำปั่น แคน กองเพล ถาดพาข้าว(สำรับข้าว) ผ้าไทยพวนโบราณ เป็นต้น

»» ส่วนชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พุทธคยาจำลอง ตู้พัดยศต่างๆ 3 ตู้ จำลองห้องทำงานของท่านพระครูฯ และหุ่นขี้ผึ้งของพระสุเมธาธิบดี ชุดครุย หนังสือเก่าที่ท่านได้สะสมฯลฯ บริเวณฝาผนังของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพถ่ายเก่าหลายภาพ อีกมุมจัดแสดงโล่ห์และเหรียญตรา เครื่องถ้วยน้ำชาแบบจีน กลักไม้ขีดนำเข้าจากต่างประเทศ กระป๋องออมสิน ที่ท่านได้มาในวาระต่างๆ

เปิดบริการ 08.30-17.30 น. การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า โทร. 036-471847,08-19231624,08-67933950