ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน บ้านหลุมข้าว

By | 20/04/2021

อยู่ที่หมู่ 7 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวนบ้านหลุมข้าว ตั้งอยู่ใต้ถุนศาลาวัดหลุมข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2533 เป็นสถานที่จำลองรูปแบบของบ้านไทยพวนสมัยโบราณ นำโดยนายไพบูลย์ เชื้อสวย เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านหลุมข้าว ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านชาวไทยพวนบ้านหลุมข้าวเป็นพวนอพยพมาจากอำเภอบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี (บ้านเมืองพรหม) ต่อมาตั้งหมู่บ้านบริเวณนี้แล้วได้ทำการขุดบ่อน้ำพบกระสอบข้าวเปลือกกระจายอยู่ในบริเวณที่ขุดบ่อและพบโอ่งน้ำ้มีฝาปิดมิดชิดเมื่อเปิดฝาออกก็พบข้าวเต็มโอ่งจึงเรียก “บ้านหลุมข้าว” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวนบ้านหลุมข้าว เปิดเป็นทางการโดยพระสุเมธาธิบดี วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีการจัดแสดงดังนี้

»» เครื่องมือประกอบอาชีพการเกษตรสมัยโบราณ
»» จัดแสดงห้องครัวสมัยโบราณ ชื่ออาหารมีตำราอาหารพร้อมสาธิตได้
»» จัดแสดงห้องนอนโบราณพร้อมผ้าห่ม หมอนขิด ครบทุกอย่าง ผ้าที่ใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
»» วัตถุโบราณต่างๆ มากมาย

เปิดทำการเวลา 09.00-16.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)