ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงาน “ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562”

By | 06/07/2020
ททท. ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงาน ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงาน “ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562” ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บ้านสุขาวดี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายกู้ หง ซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานร่วมกัน เพื่อสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมมิตรภาพที่ดีไทย-จีน

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้กล่าวว่า  สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความใกล้ชิดของวัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ใกล้เคียงกันของสองประเทศ เห็นได้จากการให้ความสำคัญของเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ อาทิ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์พร้อมทั้งแนวคิดเรื่องจีน-ไทยครอบครัวเดียวกัน ในการนี้ ททท. เล็งเห็นความสำคัญของเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญอันดับสองรองจากเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน จึงร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562” โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท China Travel Service บริษัท S&P จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน นิทรรศการกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ควบคู่กับการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร อีกทั้งได้ร่วมกับ China Travel Service (CTS) นำนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน พร้อมเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวใช้จ่ายในช่วงปลายปี นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำขนมไหว้พระจันทร์ระหว่างเชฟไทยและเชฟจีน รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองทำขนมไหว้พระจันทร์ด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ ททท.ได้เชิญสื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีนเข้าร่วมงานด้วย เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย สร้างการรับรู้ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางมายังประเทศไทย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า 38 ล้านคน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 10.5 ล้านคน และในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยจำนวนกว่า 7.4 ล้านคน ถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันดับหนึ่งที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย กอปรกับมาตรการขยายระยะเวลาการงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม Visa On Arrival (VOA) ถึง 30 เมษายน 2563 ของรัฐบาลที่แสดงให้เห็นถึงความยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน ททท. จึงคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2562  นี้ จะมีอัตราเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงาน “ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562”