ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เยือนหอการค้าไทย-จีน

By | 29/06/2020

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. คุณกู้ หงซิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณเฉิน โป๋เชียน ผู้จัดการงานนิทรรศการ และคุณจ้าว หงซิ่ว ผู้จัดการงานแสดง เยือนหอการค้าไทย-จีน โดยประธานจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ได้ออกมาให้การต้อนรับด้วยตนเอง พร้อมกับคุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล รองประธาน และคุณวีณา ทวีเชวง ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน ณ ห้องรับแขกหอการค้าไทย-จีน

เมื่อแขกและเจ้าภาพทำความรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้มาเยือน โดยแนะนำประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของหอการค้าไทย-จีนในด้านต่างๆ ทั้งยังกล่าวชื่นชมการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯว่า เป็นดั่งสะพานเชื่อมต่อวัฒนธรรม ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีนออกมาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน และแน่นอนว่า การมาเยือนของผู้อำนวยการกู้ หงซิ่ง ในวันนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี

จากนั้นคุณกู้ หงซิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้กล่าวชื่นชมหอการค้าไทย-จีนว่า เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง ทั้งยังทำงานเพื่อสังคม สร้างความสามัคคีในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทย-จีนมาโดยตลอด ทำให้ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ มีบทบาทในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศไทย ทั้งยังได้แสดงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนอีกด้วย ในนามผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ขอเป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณต่อประธานจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี และคณะผู้บริหารหอการค้าไทย-จีน

มิตรภาพระหว่างประเทศจีน และประเทศไทยนั้น มีมาช้านาน ต่างมีความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ ทั้งยังมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ดั่งคำกล่าวที่ว่า “จีน-ไทยพี่น้องกัน” นับแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อ 44 ปีที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น อาทิ กรอบความร่วมมือ “One Belt One Road” ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาประจำอยู่ในประเทศไทย เชื่อว่าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะได้รับการสนุนสนับจากประธานจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ดั่งเช่นที่ผ่านมา ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีนต่อไป

จากนั้น เจ้าภาพและคณะผู้มาเยือนได้มอบของที่ระลึกให้แก่กัน

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน (ซ้าย) คุณกู้ หงซิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ (ขวา) จับมือทักทายกัน

คุณกู้ หงซิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ (ซ้าย) คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน (ขวา) ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง

คณะผู้มาเยือนและเจ้าภาพมอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน (จากซ้ายไปขวา) คุณเฉิน โป๋เชียน ผู้จัดการงานนิทรรศการ ผู้อำนวยการกู้ หงซิ่ง ประธานจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล รองประธาน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เยือนหอการค้าไทย-จีน