ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

By | 12/02/2020

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-หางดง เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา เป็นหมู่เรือนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม ภายในบริเวณศูนย์ มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน มีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม และมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา” ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ จะมีการรวบรวมภาพถ่ายจำนวนกว่า 60 ภาพ สะท้อนถึงสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การดำรงชีวิตของชนชาวเหนือเมื่อเกือบร้อยปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีจัดแสดงผ้าทอกว่า 6000 ผืน ที่มีอายุยาวนาน และมีการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆอีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาชมและคอยบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะเอกลักษณ์ผ้าทอของแต่ละกลุ่มชน

ในตอนกลางคืน จะมีบริการอาหารเย็นแบบ “ขันโตก” โดยแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือชาวล้านนา เช่น น้ำพริกอ่องทานกับแคบหมู, น้ำพริกหนุ่ม, แกงฮังเล, หมี่กรอบและอาหารอื่นๆอีกกว่า 8 ชนิด หากท่านใดนั่งกับพื้นก็จะมีหมอนสามเหลี่ยมเอาไว้อิงเวลาเมื่อย ทำให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น นอกจากการทานอาหารแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะได้ชมการแสดงโชว์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา ในสมัยก่อน ซึ่งหาชมได้ยาก และจะได้ชมการแสดงของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) อีก้อ มูเซอ เย้า และลีซอ ด้วย ทั้งนี้ แต่ละเผ่าจะมีการแสดงที่ไม่เหมือนกัน โดยจะมีการแสดงทุกวันตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก
-ที่จอดรถ
-ห้องน้ำ
-อาหาร