ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

By | 12/06/2020

ตั้งอยู่ภายในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ เป็นสถานที่รวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย

ศูนย์วัฒธรรมอีสานใต้ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพื่อให้ความรู้และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ชุมชนโบราณ ช้างกับส่วย ศาสนาและความเชื่อ ผ้า เครื่องดนตรีอีสาน ห้องเตาเผาและเครื่องเคลือบ เปิดให้เข้าชมทุกวัน