ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ บุรีรัมย์

By | 24/02/2020

ข้อมูล : ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ อำเภอเมือง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถานที่รวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ผุ้สนใจและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นหว้าวิจัย

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าในวัน เวลาราชการ

การเดินทาง : ใช้ถนนเข้าตัวเมือง ตรงไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : มีการจัดแสดงนิทรรศการในเรื่องของภูมิศาสตร์ การเกิดของภูเขาไฟ และแร่ธาตุต่างๆในภาคอีสาน จัดแสดงเรื่องแหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัด บุรีรัมย์ มีโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ อย่างเช่น สมัยทราวดี สมัยลพบุรี และ สมัยก่อนประวัติศาสตร์