ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร

ที่อยู่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม หมู่ที่ 7 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรีเมืองโบราณซับจำปาเป็นเมืองโบราณประมาณยุคทวารวดี มีร่องรอยคูน้ำคันดินและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบในอ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี และสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองโบราณ คือป่าจำปีสิรินธรเป็นจำปีสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่พบเฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้น บริเวณเมืองโบราณซับจำปาซึ่งมีทั้งประวัติศาสตร์ของชุมชนและต้นไม้อันมีคุณค่า ทางหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จึงช่วยกันจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร” ขึ้นที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธรดูแลโดย “ชมรมอนุรักษ์เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร” คุณเนตรนรินทร์ คำเรืองบุญ นายกอบต.ซับจำปา เป็นประธานชมรมฯ ร่วมกับโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมได้สละพื้นที่ส่วนหนึ่งในโรงเรียนทำเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองโบราณซับจำปา… Read More

ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์

เลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์(พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี)นำโดยพระสุเมธาธิบดี ท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการเถรสมาคม นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายกมหาธาตุวิทยาลัยอธิบดีสงฆ์ ยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำทางศาสนาที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ซึ่งบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์(พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี) ขึ้นมามีจุดประสงค์หลายประการ… Read More

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน บ้านหลุมข้าว

อยู่ที่หมู่ 7 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวนบ้านหลุมข้าว ตั้งอยู่ใต้ถุนศาลาวัดหลุมข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2533 เป็นสถานที่จำลองรูปแบบของบ้านไทยพวนสมัยโบราณ นำโดยนายไพบูลย์ เชื้อสวย เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านหลุมข้าว… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง

ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง ที่อยู่ 6/1 หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองจัดตั้งอยู่ที่วัดทุ่งทะเลหญ้า เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 ได้มีคณะสืบค้นประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนตำบลโพนทอง ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ทั้งจากเอกสาร บุคคล ภูมิปัญญา รวบรวมมาเป็นผลงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งจัดทำวีดิทัศน์ประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนออกเผยแพร่ด้วย… Read More

เว็บดูหนังออนไลน์ HD