Category Archives: ศูนย์วัฒนธรรม

เพลิดเพลินกับชุดฮันบกที่ศูนย์วัฒนธรรมฮันบกแห่งใหม่ใต้โซลทาวเวอร์

Namsan Seoul Tower Hanbok Culture Experience Center (남산서울타워 한복문화체험관) เป็นศูนย์วัฒนธรรมด้านชุดฮันบกที่เปิดตัวขึ้นใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม 2016 ที่ผ่านมา อยู่บริเวณชั้นล่างของหอคอยโซลหรือ Seoul Tower แลนด์มาร์คของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องมาเยือน ความพิเศษของศูนย์แห่งใหม่นี้คือการจัดโซนสำหรับถ่ายภาพด้วยฉากเสมือนย้อนเวลากลับไปในยุคโชซอน ซึ่งปกติแล้วถ้าอยากจะใส่ชุดฮันบกถ่ายภาพกับฉากย้อนยุค ก็จะต้องเช่าชุดแล้วเดินทางไปนอกสถานที่ แต่สำหรับที่นี่สามารถแต่งชุดสวยๆ… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง บนเนื้อที่ 23 ไร่ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ เรื่องราวของอารยธรรมไทยไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจ เพราะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Cultural Centre) แห่งนี้ ได้จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทย ทั้งด้านสังคม… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏเลย เป็นอาคาร 2 ชั้น รวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวทางด้านศาสนา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวเลยในหลาย ๆ ด้าน ภายในตัวอาคารศูนย์วัฒนธรรมมีการจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก ห้องประชุมและฉายสไลด์เกี่ยวกับเมืองเลยและแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในอดีต ส่วนที่สอง ห้องนิทรรศการชั่วคราวจัดแสดงเกี่ยวกับพระพุทธรูปเก่าที่ทำมาจากไม้ หินทราย ดินเผาและเงิน… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Cultural Centre) เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดการแสดงต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ต ละครเวที รวมไปถึงเป็นสถานที่จัดการประชุมต่างๆ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ… Read More